Skot - Varianta - bateriový pro elektrický ohradník, 5,2 J