Líhně a inkubátory pro drůbež - Varianta - s dolíhní