D-Force

Stájová hygiena a prevence proti šíření infekčních chorob u koní je čím dál více důležité téma, zejména proto, že se stále více koní pohybuje mezi jednotlivými státy, ale i kontinenty. 


Ať už je to z důvodu soutěží nebo prodeje, potkávají se tak ve velkém počtu na závodech, výstavách, aukcích apod. Koně jsou většinou ustájeny v turnajových boxech, které se pouze vymistují, ale účinná dezinfekce boxu a podestýlky se mnohdy neřeší. 
Někdy dochází i k tomu, že majitelé koní vědomě či nevědomě přehlížejí symptomy různých onemocnění (kašel, výtok z nozder, vyrážka na kůži apod. ).
Rychle se pak může šířit infekční onemocnění. 

Po skončení akce se dá opět velké množství koní do pohybu a nebezpečí rozšíření nákazy může být na světě.
Proto je tak důležité mít koně očkovány proti nebezpečným infekcím, ale i dodržovat správnou stájovou hygienu, která spočívá v jednoduchých opatřeních, které infekční tlak snižují a minimalizují tak přenos infekce mezi koňmi na závodech ale i v domovské stáji.  

Řešením může být Hygienický program pro chov koní D-Force od společnosti Tekro spol. s.r.o. která se dlouhá léta profesionálně zabývá stájovou hygienou.


Jedná se zejména o poradenství, sestavení sanitačního řádu pro stáje, nabídku profesionální dezinfekce apod. 
D-Force program již využívá několik špičkových stájí a hřebčínů.