Headshaking – trápení pro koně i majitele

Na čem se ale odborníci shodují, jsou příznaky. Nejvýraznějším projevem headshakingu jsou nepravidelné, až tikovité pohyby hlavou nahoru-dolů, jednoduše popisované jako házení hlavou. Někdy je házení hlavou doprovázené škubavým pohybem přední nohy. Headshakera poznáte také podle nepřirozeně postavených, do stran směřujících uší, zatnutého spodního pysku, frkání či časté snaze si o nejbližší předmět nebo přední nohu třít oblast nosní kosti, nozder a huby.

Tyto nepříjemné a velmi často i nebezpečné projevy můžeme pozorovat buď pouze při práci s koněm (při zahřátí se většinou horší) nebo v horším případě i pokud je kůň v klidu v boxu, nebo ve výběhu.

První příznaky headshakingu většina majitelů pozoruje mezi 7-9 rokem věku koně, ale čím dál častěji se setkáváme i s mladšími koňmi, trpící tímto syndromem. Další podivností je nástup prvních projevů. Převážná část majitelů není schopná přesně určit důvod proč kůň začal házet hlavou – prostě jeden den headshaking u koně nebyl a další den měli koně jako vyměněného.

Spouštěč projevů headshakingu je u každého koně specifický. Majitel se může snažit vypozorovat, do které z několika „skupin“ headshakerů jeho miláček patří a na základě toho, se mu snažit pomoci. Samozřejmostí je vyloučení banálních záležitostí typu špatně padnoucí sedlo, zablokovaný pohybový aparát, problém se zuby, nález při endoskopii, vyšetření očí a další.

Největší procento headshakerů reaguje na hmyz, poletující částečky ve vzduchu, déšť, vítr, či sníh. U těchto koní je relativně vysoká šance, že příznaky zmírní či dokonce úplně eliminuje dobře padnoucí síťka na nos.

Část pacientů evidentně reaguje na světlo. Zde je jisté procento koní, kterým pomůže zatmavená UV maska. Někteří koně vykazují projevy pouze sezónně a u určité části z nich jsou prokázány alergie, které je možné řešit antihistaminiky – tato léčba je velmi nákladná, může přinášet nežádoucí účinky a ne ve všech případech je účinná.

O možných spouštěčích a snahách na zmírnění projevů by se dal napsat samostatný článek, pro základní představu ale stačí nejčastější, výše zmíněné. Pokud má váš kůň příznaky headshakingu a žádné z dosud provedených opatření nemělo efekt nebo dokonce příznaky zhoršilo, patří s největší pravděpodobností do skupiny idiopatických headshakerů. To je skupina, u které si nebude vědět rady ani nejzkušenější veterinář a většinou vám doporučí koně úplně přestat jezdit, prodat, nebo v nejtěžších případech utratit.

Existuje několik teorií o původu headshakingu. Velká část veterinářů a vědců se přiklání ke spojitosti headshakingu s „přecitlivělým“ trojklanným nervem, který zpracovává podněty z oblasti ucha, oka a huby. Pokud se podíváme na spouštěče headshakingu, je to nejlogičtější možné vysvětlení. Nutno podoktnout, že se opravdu jedná o velmi nepříjemné onemocnění, přirovnávané k trigeminální neuralgii u lidí. Osoby tvrdící, že se jedná o zlozvyk či rozmazleného/nevychovaného koně, téměř stoprocentně neměly co dočinění s opravdovým headshakerem a stoprocentně nejsou majitelem koně s tímto syndromem.

S ohledem na teorii trojklanného nervu a ověřené „babské rady“, Tekro vyvinulo doplňkovou krmnou směs TekroHead, která má za úkol ulevit koním trpícím headshakingem. Základem je účinná směs bylin, koření, řas, minerálů, vitaminů a aminokyselin, doplněná o losový olej s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin. Ve směsi TekroHead jsou použity suroviny s uklidňujícími, protizánětlivými, analgetickými a antioxidačními účinky. Díky kombinaci surovin s těmito účinky můžeme pozorovat snížení až vymizení příznaků headshakingu u vysokého procenta koní po 8-10 dnech užívání. Směs TekroHead prošla dlouholetým vývojem a více než rok je v aktivním testování účinnosti na koních trpících headshakingem. Dlouhodobé užívání je možné a ukazuje se, že je velmi přínosné. Doplňková směs je v sypké formě a díky obsahu lososového oleje je eliminována prašnost a nehrozí tak iritace sliznic. Koňmi je překvapivě dobře přijímána a přidává se k běžné krmné dávce.

Doporučené produkty1