Granule se tráví pomaleji než syrové maso. Jak to doopravdy je?

Že se granule tráví pomaleji než syrové maso, je názor, který šíří zejména příznivci syrového krmení BARF. Pro toto tvrzení ale v současné době neexistuje žádný vědecký důkaz. Co známe bezpečně jsou faktory, které ovlivňují vyprazdňování žaludku a posun tráveniny do tenkého střeva a dalších oddílů. Granule jsou zpracované krmivo a ve vlhkém prostředí žaludku se rozpadají na jemné částice, maso bývá polykáno ve větších kusech. Představa, že granule zůstávají v žaludku po dlouhou dobu, jak tvrdí zastánci této teorie, zatímco syrové maso ho opouští mnohem rychleji, je přinejmenším zvláštní a odporující principům fyziologie trávení. Veškerá přijatá potrava se v žaludku zpracovává jako celek, působí zde zejména kyselina chlorovodíková a trávicí enzym pepsin, které zajišťují rozklad bílkovin. O tom, kdy zpracovaná potrava opustí žaludek a přesune se do dvanáctníku rozhoduje několik faktorů. 

V první řadě je to obsah vlhkosti a velikost částic. Tekuté složky a malé částice potravy opouští žaludek rychleji než pevné a větší částice. Dalším faktorem je obsah živin, kdy vyšší obsah tuku, bílkovin nebo rozpustné vlákniny v potravě vyprazdňování obsahu žaludku zpomalují. U zdravých psů dochází k vyprázdnění žaludku obvykle do 8 hodin po nakrmení, zvracení nestrávené nebo částečně natrávené potravy za více než 8–12 hodin po jídle zpravidla signalizuje poruchu trávení nebo zvýšený stres. Celý tento proces je řízený nervovou soustavou a také hormonálně, přičemž produkce řídících hormonů závisí na chemickém složení tráveniny a hodnotě pH, bez ohledu na její původ. Není známá žádná vědecká práce, která by se zabývala délkou pobytu granulí a syrového masa v žaludku u psů nebo koček. Byla ale provedená nepublikovaná experimentální studie, kdy byla u psa pomocí kontrastních rentgenových snímků zdokumentována cesta tráveniny ze žaludku do tenkého střeva u dvou rozdílných krmných dávek. Jedna obsahovala extrudované granule a druhá byla typická dávka BARF se syrovým masem. Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že granule opustily žaludek mnohem dříve než syrové maso, tedy přesně naopak, než se obvykle tvrdí. Zatímco za 4 hodiny po nakrmení granulemi byl žaludek psa již prázdný a veškerá trávenina se nacházela ve střevě, část syrové krmné dávky zůstávala stále v žaludku. Nejdéle tam zůstávaly fragmenty kostí, které bylo možné nalézt ještě po 5 hodinách od nakrmení. Není tedy pravda, že se granule tráví v žaludku déle než syrová strava, a je velmi pravděpodobné, že je tomu spíše naopak. Granule se v žaludku rozpadají na jemné částice, zatímco syrová strava obsahuje větší a pevnější kusy, což vyprazdňování žaludku zpomaluje.

MVDr. Eva Štercová, Ph.D.

Doporučené produkty8