Jak to je ve skutečnosti s obsahem masa v granulích?

Maso v granulích je často diskutovaný pojem a pro většinu majitelů psů a koček také jedno z hlavních kritérií při jejich výběru. Jak to ale je s masem v granulích ve skutečnosti a má běžný majitel vůbec možnost posoudit jeho množství a kvalitu? Pojem maso v běžném pojetí zahrnuje kosterní svalovinu jatečných zvířat. Pro výrobu granulí se ale používají především vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny pro lidský konzum. Podle současné legislativy musí pocházet ze zdravých zvířat, která jsou pro lidský konzum porážena. Pouze obsahují části, které se nevyužijí pro výrobu potravin, ale zvířatům mohou poskytnout dostatek cenných živin. V širším pojetí tedy maso v granulích zahrnuje nejen svalovinu, ale také další části živočišných tkání, jako je vazivo, šlachy, cévy apod. Součástí živočišných surovin v granulích bývají i kosti, jejich podíl se dá zčásti odhadnout podle celkového obsahu popela. Popel v krmivu představuje souhrn všech anorganických (minerálních) látek a jeho hlavním zdrojem jsou vedle minerálních doplňků právě zbytky kostí v živočišných složkách. Popel obsahuje řadu cenných minerálních látek, ale pokud je jeho obsah příliš vysoký, snižuje současně i využitelnost krmiva a může vypovídat o nižší kvalitě použitých živočišných surovin. Maso se v granulích vyskytuje v čerstvé nebo v suché formě. Suchá forma (masová moučka) má velmi nízký podíl vody, maximálně do 10 %. Naproti tomu čerstvé maso může obsahovat až 80 % vody. Obsah čerstvého masa je v granulích přínosný v tom, že prochází méně razantní tepelnou úpravou než při výrobě masové moučky a dochází zde k menšímu tepelnému poškození bílkovin. Na druhou stranu se ale musí počítat s tím, že jeho celkový podíl v granulích se po odpaření vody dost zásadně sníží. Rozhodujícím ukazatelem pro posouzení množství masa v granulích je tedy především jeho obsah v suchém stavu, v podobě moučky. Pokud výrobce uvádí podíl čerstvého masa na začátku seznamu surovin, jedná se o maso s původním obsahem vlhkosti. Pro reálné posouzení jeho podílu v krmivu se musí přepočítat na obsah v sušině a tam jeho skutečný podíl vychází zhruba 3 – 5x nižší. Při uvedeném obsahu 50 % čerstvého masa v granulích tedy můžeme očekávat reálný podíl masa v sušině 10-15 %. Při přepočtu obsahu moučky na maso lze postupovat opačným způsobem. Pokud výrobce uvádí v granulích celkový obsah 30 % masové moučky (sušeného masa), je to stejné, jako kdyby k výrobě 1 kg granulí použil 900-1500 g čerstvého masa, podle jeho aktuální vlhkosti. Samotné množství masových složek ale nevypovídá o kvalitě granulí jako celku. Rozhodujícím ukazatelem je také kvalita obsažených bílkovin, která je daná zejména zastoupením esenciálních aminokyselin a jejich stravitelností. Tyto vlastnosti nedokáže běžný spotřebitel posoudit, základním vodítkem může být deklarace použitých surovin. Zde by měly být kvalitní zdroje uváděné jako jednodruhové suroviny s přesným označením druhu, ze kterého pochází, tj. kuřecí moučka, ne drůbeží, nebo moučka z lososa, ne rybí. 

MVDr. Eva Štercová, Ph.D.

Doporučené produkty8