Je pravda, že se při výrobě granulí pro psy a kočky většina živin zničí?

Při výrobě granulí dochází k tepelnému zpracování použitých surovin, kdy teplota v extrudéru dosahuje hodnot více než 100 ⁰C. Doba jejího působení je však poměrně krátká a představuje obvykle pouze několik minut. Působením vlhkosti, tlaku a teploty dochází k mazovatění škrobu a také k denaturaci bílkovin, čímž se zvyšuje jejich stravitelnost.

Zmazovatělý škrob je lépe stravitelný, chutnější a současně působí v granulích jako přirozené pojivo. Vlivem vysokých teplot dochází také k likvidaci patogenních mikroorganismů a k inaktivaci antinutričních látek, které se nachází v rostlinných surovinách. Tepelné zpracování může mít ale i negativní dopad na využitelnost některých živin.

Při tzv. Maillardově reakci vznikají z aminokyselin a cukrů nestravitelné komplexy, které zvířata nedokážou využít. Nejvíce bývá postižená aminokyselina lyzin. Studie, které se zabývaly výzkumem tepelného poškození proteinů v granulích, zjistily, že výskyt vázaného lyzinu je velmi různorodý a záleží na použité technologii a také na vlastnostech obsažených surovin. Zjištěné ztráty lyzinu nebyly ve většině případů tak vysoké, aby ohrozily jeho celkovou dostupnost.

 Tepelná úprava snižuje také obsah taurinu, aminokyseliny, která je nezbytná zejména pro kočky. Do granulí pro kočky i do některých granulí pro psy výrobci taurin doplňují v množství, které je dostatečné i po jeho tepelných ztrátách. Stejně to platí i pro vitamíny, které jsou citlivé na vysoké teploty. Týká se to zejména některých vitamínů skupiny B a také vitamínu C. Ten ale není pro psy a kočky nezbytný, protože si ho dokážou sami syntetizovat.

Tepelnou úpravou dochází i k určitým ztrátám vitamínů A a E. Všechny tyto vitamíny (kromě vitamínu C) výrobci do granulí doplňují tak, aby se pokryly jejich ztráty. V moderních technologiích se používají i mikrokapsle, které vitamíny chrání před tepelným poškozením. Skutečnost je tedy taková, že s tepelnými ztrátami termolabilních látek výrobci granulí počítají a přizpůsobují tomu jejich formu a dávkování.

MVDr. Eva Štercová, Ph.D.

Doporučené produkty8